Kaikki käyttäjät, jotka tilaavat Johku-kaupasta

Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjät

Käyttäjän tilatessa Johku-pohjaisesta kaupasta tuotteita tai palveluja Johku kerää anonyymiä seurantadataa ostoprosessista. Tilausprosessissa syötetyt henkilötiedot tallennetaan Oma Johku -rekisteriin sekä kauppiaan rajattuun asiakasrekisteriin. Kyseisessä prosessissa Aptual Commerce Oy toimii Oma Johku -rekisterin rekisterinpitäjänä sekä Kauppiaan asiakasrekisterin osalta tietojen käsittelijänä. Kauppias puolestaan toimii oman asiakasrekisterinsä rekisterinpitäjänä.

 

Kauppias voi halutessaan kerätä ostoprosessista laajempaa seurantadataa sekä käyttää omaa asiakasrekisteriään kolmansissa järjestelmissä ottamalla käyttöön Johkuun kytkettäviä kolmansien palveluja ja/tai sovelluksia tai siirtämällä tietoja raakadatana  Johkun ulkopuolelle. Periaatteista, joita kauppias tietojen käytössä noudattaa, tulee olla selkeästi kerrottu kauppiaan omassa tietosuojaselosteessa.

Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

Lähtökohtaisesti pyrimme minimoimaan käsiteltävän tiedon määrää kaikissa Johkun prosesseissa. Keräämme vain tietoja, jotka ovat oleellisia onnistuneen kaupankäyntiprosessin muodostamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakas-/sopimussuhteen hoitamiseksi.

Oma Johku -palvelu tekee läpinäkyväksi henkilötietojen käsittelyn

Kaikista käyttäjistä, jotka tilaavat Johku-kaupasta, keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus (vain silloin, kun käyttäjä ostaa kauppiaalta luotolla, esim. lasku-maksutapa), tilaushistoria eri Johku-kauppiailta, tilauksen lähdesivu, IP-osoite, ehtojen opt-in hyväksyntä, sähköisen markkinoinnin opt-in suostumus. Yritys- ja yhteisöasiakkaista kerätään lisäksi: yrityksen nimi, y-tunnus, verkkolaskuosoite, verkkolaskutuksen välittäjätunnus, viite ja merkki. Näiden lisäksi keräämme ja käsittelemme myös muuta tilausprosessiin liittyvää tietoa.

Keräämme ja käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Käyttäjän, kaupankäynnissä rekisteröitävien, tietojen hallinnointi keskitetysti sekä GDPR:n mukaisten rekisteröidyn oikeuksien tekninen mahdollistaminen (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen)
  • Sähköisen markkinoinnin lupien ja muiden kauppiaskohtaisten palvelujen käyttäjälähtöinen hallinnointi
  • Oma Johku -tunnuksilla tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen ennakkosyöttö tilauslomakkeelle Johku-kauppapaikoilla
  • Oma Johku -palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
  • Oma Johku -palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
  • Käyttäjäkohtainen ja -lähtöinen Johku-palvelun personointi
  • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
  • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
  • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Toimimme käyttäjän ehdoilla

Oma Johku on luotu mahdollistamaan käyttäjälle aiempaa laajempi valta omien kaupankäyntiin liittyvien henkilötietojen hallintaan sähköisesti.

Kaikkien käyttäjien tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, joka syntyy tilattaessa tuotteita ja/tai palveluja eri kauppiailta. Niiltä osin, kun tietoja käytetään sähköisessä markkinoinnissa, käsittelyn perusteena on suostumus.

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin keinoin tämän asioidessa Johkun kanssa ja avulla.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttäjällä ja Johkulla on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Oma Johkuun kerätyt tiedot ovat yksinomaan Johkun käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella Johkua käyttäville kauppiaille tai Johkun yhteistyökumppaneille. Johku tarjoaa käyttäjälle työkalut Oma Johkussa hallinnoida mahdollisia luovutustilanteita. Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Johkun tietosuojaperiaatteiden kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille ja/tai alihankkijoille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Johku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan ja alihankkijoistaan, josta käy ilmi myös kyseisen toimijan sijainti ja siirrossa käytettävät tietosuojaan liittyvät periaatteet.

Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

Täydellisiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Johku sijaitsee yksinomaan Aptual Commerce Oy:n hallinnassa olevassa palvelinympäristössä, joka on eristetty muista palvelimista. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja etähallintaan pääsy on tarkasti rajattu tietyille henkilöille, suojatun yhteyden päähän. Samassa palvelinympäristössä ei ole muita palveluja. Palvelinympäristö on erittäin luotettavassa ja korkeasti suojatussa Amazon EC2 pilvessä, joka fyysisesti sijaitsee Irlannissa EU-alueella.

Palvelinympäristössä käytetään tuoreita, tietoturvallisia ohjelmistoversioita. Kaikki selainliikenne kulkee salatulla HTTPS-yhteydellä (Johku.comin SSL-rating on A+)

Kaikki tiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Rekisteröidyn oikeudet

Johku kommunikoi käyttäjälle Oma Johku -palvelulla aina kun tämän henkilötietoja käsitellään. Palvelusta tuleva viesti sisältää aina tiedot käsittelyä suorittavasta rekisteripitäjästä sekä linkin Oma Johku -palveluun.

Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer

Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat ja Johkun mahdollisuudet ajaa käyttäjän etua suhteessa kauppiaaseen häviävät. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan rekisteriä pitävän kauppiaan kanssa.

Johku ei missään tilanteessa käytä profilointia ja siihen perustuvaa automaattista päätöksentekoa.

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.

Johku on matkailuyrittäjän paras kaveri - aina mukana kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita joko suoraan tai integroitujen ulkoisten myyntikanavien kautta. 

Johku tarjoaa myös erinomaiset keinot seurata ja kehittää sujuvasti liiketoimintaa selkeän kokonaiskuvan antavan ohjauspaneelin ja seikkaperäisen raportoinnin avulla. Johku säästää myös aikaasi automatisoimalla useita matkailutuotteiden myyntiin, varaustenhallintaan ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä. 

Tilaa Johku!

Viimeisimmät päivitykset

Lähettänyt Asiakaspalvelu, 7 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, 8 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, 9 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, 9 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, 10 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, 11 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, 11 months sitten
Lähettänyt Asiakaspalvelu, about 1 year sitten
Takaisin ylös